Ons privacy beleid

Inleiding

Essy is een service beschikbaar voor woningeigenaren. Met Essy krijg je inzicht in de mogelijkheden om je woning te verduurzamen. Als je onze website bezoekt en om onze diensten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, verwerken we je persoonsgegevens. Uiteraard behandelen we je persoonsgegevens met uiterste zorgvuldigheid en in overeenstemming met de privacywet en regelgeving.

Hieronder wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn en welke persoonsgegevens we voor welke doeleinden verwerken.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om je naam, adres, en telefoonnummer.

Als je contact met ons opneemt, verwerken wij persoonsgegevens zoals je naam en e-mailadres. De persoonsgegevens die we verwerken om onze diensten te kunnen leveren, zijn

 1. Je naam, e-mailadres en telefoonnummer om je uitleg te geven over onze dienstverlening en energieberekeningen
 2. Postcode en huisnummer voor het maken van energieberekeningen voor jouw huis en persoonlijke situatie
 3. Doeleinden + rechtsgrond voor verwerking + gerechtvaardigde belangen

We verwerken je persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De doeleinden waarvoor we je persoonsgegevens verwerken zijn:

We verwerken je gegevens gebaseerd op het maken van energieberekeningen om je daarmee een compleet technisch en financieel inzicht te geven. Als je niet wilt dat wij je persoonsgegevens verwerken, dan is het mogelijk dat wij onze diensten onder deze overeenkomst niet voor je kunnen uitvoeren.

Naleving van wettelijke verplichtingen;

We verwerken je persoonsgegevens alleen voor de doeleinden, zoals hierboven beschreven. We gebruiken je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden.

Doorgifte van gegevens aan derden

Voor de naleving van wettelijke verplichtingen kunnen we verplicht zijn persoonsgegevens door te geven aan derden, zoals toezichthouders.

We kunnen derden gebruiken, zogenoemde verwerkers, om een of meer Diensten voor ons uit te voeren. In dat geval kunnen wij aan deze verwerkers je persoonsgegevens en andere relevante informatie voor deze doeleinden verstrekken.

Als wij een verwerker inzetten die gevestigd is in een land buiten de Europese Economische Ruimte, dan zorgen wij ervoor dat wij de noodzakelijke maatregelen treffen om je persoonsgegevens te verwerken. Wij verstrekken de gegevens dan op basis van:

 • EU Model bepalingen: dit zijn contractuele bepalingen die zijn opgesteld door de Europese Commissie;
 • ING heeft de Bindende bedrijfsvoorschriften opgenomen in haar Global Data Protection Policy (GDPP).

Bewaren van gegevens

Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen bewaren we je gegevens maximaal 6 maanden na je laatste contact met ons. Of gedurende enige andere termijn voor zover dit wordt vereist door wet- of regelgeving.

Je rechten

Het kan gebeuren dat je je gegevens wilt aanpassen. Hieronder wordt beschreven welke rechten je hebt en hoe je je gegevens kunt aanpassen.

 1. Het recht van inzage in je persoonsgegevens: als je wilt weten welke persoonsgegevens we verwerken, kun je gebruikmaken van je recht op inzage in je persoonsgegevens. Je kunt deze opvragen door een e-mail te sturen naar team@mijnessy.nl.
 2. Het recht om persoonsgegevens te corrigeren: als je persoonsgegevens niet correct zijn, kun je contact opnemen met ons via team@mijnessy.nl Als we je gegevens aan een derde partij hebben verstrekt, zullen we deze derde informeren over de correctie.
 3. Het recht op gegevensverwijdering: als u wilt dat wij uw gegevens verwijderen, kunt u ons daarom vragen. We verwijderen uw gegevens in de onderstaande gevallen:
  • We hebben deze niet meer nodig voor het oorspronkelijke doel.
  • U trekt uw toestemming voor verwerking in.
  • Essy verwerkt uw persoonsgegevens onrechtmatig.
 4. Het recht op beperking van de verwerking: u kunt ons vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken, als:
  • u van mening bent dat de informatie onjuist is;
  • wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
  • Essy uw gegevens niet langer nodig heeft, maar u wilt dat wij deze bewaren voor gebruik in een juridische procedure;
  • u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens voor gerechtvaardigde belangen.
 5. Het recht om commerciële aanbiedingen te weigeren (opt-out): als je geen commerciële aanbiedingen wilt ontvangen, kun je gebruikmaken van de afmeldingslink in de commerciële e-mail die je hebt ontvangen. Je kunt ook een e-mail sturen naar team@mijnessy.nl
 6. Het recht van dataportabiliteit: je kunt ons vragen je persoonsgegevens rechtstreeks aan jou of een ander bedrijf over te dragen, voor zover dit technisch mogelijk is.
 7. Het recht om je toestemming in te trekken: als je ons toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens te verwerken, kun je je toestemming op ieder moment weer intrekken.
 8. Het recht om een klacht in te dienen: je kunt een klacht indienen bij de toezichthouder, als je van mening bent dat wij je gegevens hebben verwerkt in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze toezichthouder is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookieverklaring

We gebruiken functionele cookies en analytische cookies zoals Google Analytics op onze website. Als we persoonsgegevens van je verwerken, dan vragen we je eerst om toestemming.

Essy gebruikt Google Analytics voor statistische analyses over de manier waarop jij de services van Essy gebruikt. Google Analytics verzamelt informatie over hoe je navigeert, hoeveel tijd je doorbrengt op ons platform, hoeveel tijd je op een bepaalde pagina doorbrengt, vanuit welke website je op onze website bent gekomen, datum en tijd dat je de website gebruikt, type browser dat wordt gebruikt en het IP-adres van je mobiele telefoon, tablet en websites die je bezoekt na gebruik van de onze website.

Deze informatie wordt verzameld en geanalyseerd voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van onze website.

Cookies zijn kleine bestandjes die je browser op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst als je onze website. Bij elk bezoek aan een website, zoekt je browser naar cookies. Als de browser cookies vindt, stuurt deze de informatie die door cookie is geplaatst naar de website. De website downloadt de cookies op je computer, je tablet of op je mobiel. De website downloadt alleen de cookies op je computer, tablet of mobiele telefoon die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website, bijvoorbeeld die ervoor zorgen dat je snel je informatie van de website krijgt, en cookies die strikt noodzakelijk zijn om je de dienst te leveren waar je specifiek om hebt gevraagd, zoals een cookie dat je instellingen bewaart. Om cookies te downloaden die niet strikt noodzakelijk zijn, zoals cookies die statistische data verzamelen, heeft Essy je toestemming nodig.

Als je je cookie-instellingen in je browser hebt aangepast, zodat websites geen cookies mogen plaatsen op je computer, is het mogelijk dat onze website de cookie niet kan downloaden die onthoudt of je toestemming voor het plaatsen van cookies hebt gegeven. In dat geval zul je elke keer dat je onze website bezoekt je cookie-voorkeuren moeten instellen. Als je dat niet wilt, kun je de cookie-instellingen van je browser daarop instellen.

Wijzigingen

We kunnen onze Privacyverklaring veranderen. Bekijk daarom regelmatig op ons privacy statement. De laatste wijziging is van 23 november 2018.

Toezichtsinformatie

Essy is een dienst van ING Bank N.V. (‘ING’). ING heeft haar statutaire zetel in Amsterdam op het adres Bijlmerplein 888, 1102 MG, Nederland, Handelsregisternr. 33031431. ING heeft een vergunning van en is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank (‘DNB’; in het register onder toezicht staande instellingen) en de Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’; in het register financiële dienstverleners). ING staat onder toezicht van DNB, de Europese Centrale Bank (‘ECB’), de AFM en de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (‘ACM’). Informatie over het toezicht op ING kan worden verkregen op de websites van DNB (www.dnb.nl), de AFM (www.afm.nl) en de ACM (www.acm.nl).

Data Protection Officer:

De contactgegevens van de Data Protection Officer zijn: peter.dowdall(at)ing.com

Cookies

Met cookies kun je Essy makkelijker gebruiken, vind je sneller wat je zoekt en zie je meer relevante informatie. Wil je cookies accepteren?